HRS

HRS – „High response speed” Jest to system komunikowania się między aparaturą odbiornikiem a serwami cyfrowymi wprowadzony przez firmę Futaba. Jest znacznie szybszy od standardowego PPM który ma czas reakcji 14ms, natomiast HRS skraca ten czas do 4ms.
Ważną cechą takiego odbiornika jest fakt pracy wyłącznie z serwami cyfrowymi, dodatkowo tylko wyższe modele aparatur obsługują ten system.