Offset „koła”

Offset – jest to odległość między płaszczyzną montażową felgi a płaszczyzną symetrii felgi. Parametr ten podawany jest w mm i może być dodatni lub ujemny. Na rysunku przedstawiono wartość ujemną, co powoduje chowanie się koła w nadkolu.
Z wartością dodatnią mamy do czynienia gdy płaszczyzna montażowa felgi znajduje się pomiędzy płaszczyzną symetrii felgi a środkiem pojazdu, wpływa to na poprawienie stabilności kosztem zwrotności.

schemat offset

offset koła