PCM

PCM  - „Pulse Code Modulation”, jest to cyfrowe sposoby kodowania sygnału przesyłanego z aparatury sterującej do odbiornika modelu, znacznie lepszy od standardowego analogowego zwanego PPM - Pulse Width Modulation.

Jest wiele rodzajów protokołów PCM: SPCM, PCM10, SPCM10, ZPCM, PCM 1024, praktycznie każda firma stosuje swój własny. Stąd zwykle odbiornik PCM firmy „X” nie będzie działał z nadajnikiem firmy „Y”.
Zaletą protokołu cyfrowego jest możliwość stosowania sum kontrolnych uwierzytelniających transmisję. Jeżeli odbiornik PCM posiadający funkcję Fail Safe odbierze zakłócony sygnał, w którym nie zgadza się suma kontrolna nie wyśle informacji w nim zawartych do serwomechanizmów. Gdy przez dłuższy czas odbiornik nie odbiera poprawnego sygnału, wtedy generuje swój własny sygnał ustawiający serwa w zadanej pozycji (w domyśle bezpiecznej dla modelu).

Jest to kolejny element przeniesiony z modeli latających gdzie zakłócenia mogą mieć znacznie tragiczniejsze w skutkach efekty.