PWM

PWM - częstotliwość pracy regulatorów napięcia, w lepszych modelach istnieje możliwość ustawiania najczęściej w przedziale 500 Hz do  4 kHz .
PWM (Pulse Width Modulation) ten układ w największym skrócie generuje impulsy prostokątne o zmiennym stopniu wypełnienia. Finalnie częstotliwość przełączania, o której tu mowa przekłada się na moment w silniku. Teoretycznie im większa częstotliwość tym silnik ma lepszy moment, niestety teoria czasem mija się z praktyką i ustawienie takich samych częstotliwości dla dwóch podobnych silników nie zawsze muszą dawać tych samych wyników.
W innych źródłach opisy brzmią im mniejszy PWM tym silnik bardziej agresywny, a im większe łagodniejszy ( płynny ).