Roll, Pitch, Yaw – kąty RPY

Roll, Pitch, Yaw - jest to określenie obrotów modeli latających RC wokół 3 różnych osi.
Pitch – obrót wokół osi poziomej poprzecznej modelu,
Yaw – obrót wokół osi pionowej,
Roll – obrót wokół osi poziomej wzdłużnej,

 

Najlepiej zobrazują to poniższe grafiki :

quadcopter_x_flight_dynamics_yaw_pitch_roll

Roll Pitch Yaw

Roll,-Yaw,-Pitch_lg_0