Delta Peak

Delta Peak lub Negativ Delta V – na polski tłumaczy się jako ujemny przyrost napięcia.  Wykorzystane jest tu zjawisko polegające na tym, że dla ogniw Ni-Cd podczas ładowania napięcie rośnie, a gdy ogniwo osiągnie stan naładowania (przy stałym prądzie), napięcie dość gwałtownie zaczyna spadać (peak). Spadek tego napięcia zarejestrowany przez ładowarkę informuje ją, aby zakończyć proces ładowania.

Bardzo podobnie wygląda ładowanie Ni-MH, jednak zamiast kontroli spadku napięcia kontroluje się moment gdy napięcie przestaje rosnąć, lub stosuje się ‚Negativ Delta T’, czyli monitorowanie spadku temperatury podczas ładowania.

Dla przykładu podaje zalecenia producenta pakietów Intellect:

Charging cut-off setting : Peak voltage = 5mV per cell, Temperature <55ºC, and best with timer.

czyli dla standardowego pakietu złożonego z 6 cel ustawiamy Delta Peak = 5mV x 6 = 30mV